Türkçe

Yatırım Ortamının iyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Ticaret Çalışma Grubu

Sirküler Tarih/No:22.01.2020/54

Sayı

:13-00461

İstanbul,20.01.2020

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan EK-1'deki yazıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat OKTAY'ın başkanlığında toplanmakta olan 2019-2020 Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) Ticaret Çalışma Grubu altında "Dış Ticaret İşlemlerinde Karşılaşılan Tüm Maliyetler ve İşlem Sürelerinin Tespiti Amacıyla bir Analiz Çalışmasının Yapılması" başlıklı 5 no.lu eylemin kabul edildiği ifade edilmektedir.

Alınan kararlar ve değerlendirilen öneriler çerçevesinde, belgelerin azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve işlemlerin hızlandırılması amacına hizmet etmek üzere ilgili tüm Kurumlar tarafından EK-2'de belirtilen başlıkların çalışılması ve yapılan çalışmaların Bakanlık ile paylaşılmasını teminen Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmesi talep edilmektedir. Yapılan tüm hazırlıklar ve çalışmaların, ilgili Bakanlıkların Bakan Yardımcısı Müdür ile karar almaya yetkili temsilcisi ile özel sektör temsilcilerinin katılacağı bir çalıştayda ele alınmasının öngörüldüğü, söz konusu çalıştayın Şubat ayı içerisinde yapılmasının planlandığı bildirilmektedir. Bakanlık tarafından hazırlıklarına başlanan çalıştayda konuların çevre, ulaştırma, tarım, sanayi, ticaret, sağlık gibi alt başlıklar şeklinde dizayn edilmesi ve ilgili tüm katılımcıların bir araya gelerek oluşturulan alt çalışma gruplarında belge ve maliyet konularının ayrıntılı olarak ele alınması, tüm katılımcıların yukarıda ayrıntıları izah edilen konu başlıklarıyla sınırlı kalmak kaydıyla çözüm önerileri ve taleplerini iletmelerinin planlandığı ve çalıştay çalışmalarına katkı sağlayacak ya da alt çalışma gruplarının nasıl oluşacağına ilişkin öneri ve değerlendirmelerin de beklenildiği ifade edilmektedir.

Birliğimiz görüşüne esas teşkil etmek ve TİM'e iletilmek üzere varsa görüş ve önerilerinizin 23 Ocak 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar suurunleri@iib.org.tr adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK 1:TİM'den Alınan Yazı (2 sayfa)
EK 2:İhracat Belgeleri Excel Tablosu-İthalat Belgeleri Excel Tablosu (31 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK-1.pdf 511,97 KB İndir
EK-2.pdf 396,94 KB İndir