Türkçe

Yemen Gözetim ve Muayene İşleri

Sirküler Tarih/No: 27.01.2015/63

Sayı

: EGT/765

İstanbul,27.01.2015

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 26.01.2015 tarihli yazıda;

Sevk öncesi inceleme uygulamasının, genellikle kendi imkânları ithalat denetimi faaliyetlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirmede yetersiz kalan gelişme yolundaki ve en az gelişmiş ülkelerin başvurduğu bir yöntem olduğu; uygulama ile temel olarak, malın değerine dair yanıltıcı beyan sonucu oluşan vergi kaybının önlenmesinin, kalitesiz ürünün ülkeye girişinin önüne geçilmesinin ve yetersiz idari altyapının telafisinin sağlanmasının hedeflendiğinden bahisle,

Öte yandan, Ekonomi Bakanlığı'nın Türk ihracatçısına ilave külfet ve maliyet getirmesi nedeniyle sevk öncesi inceleme uygulamasına olumlu yaklaşmadığı, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlara girişinde test, belgelendirme ve gözetim açısından ek yükümlülükler yaratan uygulamalara maruz kalmamasının hedeflendiği ve dolayısıyla, Bakanlığın öncelikli amacının, Türk ürünleri için zorunlu sevk öncesi inceleme uygulayan ülkelerin bu uygulamalardan vazgeçmelerinin, önemli ticari ortaklarımızın ise yeni bir önlem olarak sevk öncesi incelemeye başvurmamalarının sağlanması olduğu,

Ancak; bunun imkan dahilinde bulunmadığı durumlarda, sevk öncesi incelemenin ihracatımıza olumsuz etkilerinin mümkün olduğunca asgariye indirilmesinin Bakanlığın temel önceliği olarak ön plana çıktığı ve bu çerçevede, Türk uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ilgili ülke kuruluşları tarafından sevk öncesi inceleme faaliyeti gerçekleştirmek üzere yetkilendirilme taleplerinin Bakanlıkça da desteklendiği,

Bu kapsamda; Ekonomi Bakanlığı'na Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından iletilen bir yazıda, Yemen Standardizasyon, Metroloji ve Kalite Kontrol Kurumu (YSMO) ile TSE arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde, Yemen'e ihraç edilecek zorunlu standart ve teknik düzenlemelere tabi gıda dışı tüm endüstriyel ürünlerin sevk öncesi incelemesini gerçekleştirmek üzere TSE'nin yetkilendirildiği,

Sözleşmenin uygulamaya konulması öncesinde Yemenli yetkililerle yapılan toplantıda;

• Yemen'in ithalatında önemli yer tutan ülkeler öncelikli olmak üzere Yükleme Öncesi Gözetim Anlaşmaları (PSI) tesis ederek ürün güvenliğini temin etmeyi hedeflediği,

• Mevcut durumda Çin, Mısır, Malezya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Endonezya gibi ülkeler ile PSI Anlaşmalarının yapıldığı/yapılmakta olduğu,

• Anlaşması bulunan ülkelerden yapılan ithalatlarda, zorunlu standart ve teknik düzenlemeler kapsamındaki ürünlerin ithalat sürecinde gözetim işlemlerinin yükleme öncesi gözetim anlaşması kapsamında ilgili ülkede yapıldığından Yemen Gümrüklerinde ürünlerin kabul işlemlerinin hızlı şekilde tamamlandığı,

• PSI Anlaşması yapılmayan ülkelerden yapılan ithalatlarda ise zorunlu standart ve teknik düzenlemeler kapsamındaki ürünlerin denetiminin Yemen gümrüklü sahasında yapıldığından ürünlerin kabul işlemlerinin 3 haftadan 2 aya kadar sürebildiğinin

Yemenli yetkililerce ifade edildiği,

Ayrıca, Yemen'e ihraç edilecek Türk ürünlerine yönelik yapılacak olan sevk öncesi inceleme uygulamasının ihracatımızı kolaylaştırıcı nitelikte olacağı, ihracatçılarımızın ürünlerini PSI belgesi olmaksızın da Yemen'e gönderebileceği, ancak bu takdirde söz konusu ürünlerin Yemen Gümrüklerinde test ve muayeneye tabi tutulacağı ve söz konusu anlaşmanın 2015 yılının ilk çeyreğinde uygulamaya geçilmesinin planlandığı,

TSE ile YSMO arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın ihracatçılarımız açısından ilave yükümlülükler getirmemesi, ihracatımızı kolaylaştırıcı nitelikte olması ve firmalarımızın ihtiyari bir uygulama kapsamında zorunlu belge almak durumunda bırakılmamalarının büyük önem arz ettiği

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen bahse hususlara yönelik ihracatçılarımızın görüş ve değerlendirmelerinin Ek'li form vasıtasıyla 29 Ocak 2015 tarihine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Yemen.doc 34,50 KB İndir