Türkçe

Yemen Yaptırımlar Rejimi

Sirküler Tarih/No:26.03.2021/249

Sayı

:397-01260

İstanbul,25.03.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2564 (2021) sayılı kararı ile Yemen'e yaptırımlar rejiminin 28 Şubat 2022'ye kadar yenilendiği ve Yemen Uzmanlar Paneli'nin görev süresinin 28 Mart 2022'ye kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Yaptırımlara tabi şahıslar listesinin güncel haline erişim sağlanabilecek bağlantı adresinin https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries şeklinde olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi