Türkçe

Yemenli Şahıslara Uygulanan Yaptırımlar

Sirküler Tarih/No: 27.04.2018/303

Sayı

:EGT/2986

İstanbul,24.04.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan T.C. Ekonomi Bakanlığı'na iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19.04.2018 tarihli yazıda; Yemenli şahısların malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin alınan yaptırım kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2402 (2018) sayılı kararıyla 26 Şubat 2019 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu yaptırımların uygulanmasının Bakanlar Kurulunun 12/03/2018 tarih ve 2018/11527 sayılı kararıyla kabul edildiği ve ayrıca 2140 (2014) sayılı karar kapsamında bulunan seyahat yasağı ile 2216 (2015) sayılı kararın öngördüğü silah ambargosunun uygulanması hususunda ise mevcut mevzuatımızın uygulanmasına devam edilmesinin kararlaştırıldığı vurgulanmaktadır.

Bahse konu Bakanlar Kurulu Kararı'nın 23/03/2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi