Türkçe

YOİKK İstihdam Teknik Komitesi Mesleki Eğitim Çalışma Grubu

Sirküler Tarih/No: 17.12.2012/1108

Sayı

: EGT/13808

İstanbul,17.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 'nden alınan 13.12.2012 tarihli yazıda;

YOİKK İstihdam Teknik Komitesi Eylem Planı'nda yer alan 2. Eylem Maddesi'nde "İşletmelerin eğitim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde mesleki eğitim vermelerine yönelik özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmalar oluşturulması” ile ilgili çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütüldüğü hususu hatırlatılarak,

Bahse konu eylem maddesi ile ilgili olarak "İstihdam Teknik Komitesi Mesleki Eğitim Çalışma Grubu” tarafından bir toplantı yapıldığı; söz konusu toplantıda, anılan eylemin gerçekleştirilmesi amacıyla özel sektörün mesleki ve hizmet içi eğitime katkısının arttırılmasına yönelik olarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerin eğitim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde mesleki eğitim vermeye yönelik faaliyetlerin desteklenmesi doğrultusunda çalışma yapılması hususunda mutabık kalındığı

ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen bahsi edilen çalışma grubunun mutabık kaldığı konuya ilişkin görüş ve önerilerin ek'li form aracılığıyla en geç 18 Aralık 2012 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_YOIKK.doc 33,50 KB İndir