Türkçe

Yönetmelik Taslağı

Sirküler Tarih/No: 15.04.2013/323

Sayı

: ARGUYG1/4215

İstanbul,15.04.2013

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE
SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya istinaden, TİM(Türkiye İhracatçılar Meclisi)'nden gelen yazıda; Avrupa Birliği'nin atık yönetimi genel esaslarının belirlendiği Atık Çerçeve Direktifinde yapılan güncelleme çalışmaları neticesinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan mevzuatta yer alan kavramların ortak bir yapı altında toplanması, mevzuatın sadeleştirilmesi ve atık yönetiminde güncel uygulamalar ile anılan direktife uyum sağlanabilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Atık Yönetimi Taslağı”'nın hazırlandığı ve bahse konu taslağın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın www.csb.gov.tr/gm/cygm internet adresinde Mevzuat/Taslaklar bölümü altında yer aldığı belirtilmiştir.

Söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin 18 Nisan 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar MS Word dosyası olarak figenbilgen@tim.org.tr adresine iletilmesi hususu önemle rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi