Türkçe

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

Sirküler Tarih/No: 26.04.2013/353

Sayı

: ARGUYG1/4755

İstanbul,26.04.2013

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden "ÇOK İVEDİ-SÜRELİ” kayıtla alınan 25/04/2013 tarih 120003363 sayılı yazıda;

Bakanlıklarınca hazırlanan "Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü web sayfasında (http://www.isggm.gov.tr/) "Tüm Duyurular” bölümünde görüşlere sunulduğunun belirtildiği ifade edilerek, Bakanlığımız görüşlerinin talep edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlıkları görüşüne esas teşkil etmek üzere, söz konusu taslağa ilişkin görüşlerinizin, 17/02/2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Ek-2'sinde yer alan form doldurularak, 02 Mayıs 2013 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'ne (ilgili kişi : Nükhet Nur KILIÇYA - Tel : 0312 204 82 75 Faks : 0312 212 88 81 - E Mail : ihrevrak@ekonomi.gov.tr ) iletilmesi hususu,

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi