Türkçe

Kümes Hayvanları ve Kuluçkalık Yumurtaların İthalatına İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı

Sirküler Tarih/No: 10.01.2016/20

Sayı

: 175

İstanbul,06.01.2017

 

İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazılarında; "Kümes Hayvanları ve Kuluçkalık Yumurtaların İthalatına İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı'nın” http://tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar adresinde görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu taslağa ilişkin görüşlerin en geç 12/01/2017 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize e-posta (suurunleri@iib.org.tr) yolu ile iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi