Türkçe

Yönetmelik Taslağı Hakkında

Sirküler Tarih/No: 13.07.2012/644

Sayı

:EGT/8005

İstanbul,13.07.2012

                                        İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

SÜRELİ-ÇOK İVEDİ

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edimini düzenleyen 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 36 ncı maddesinin, 18/05/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 2 nci maddesi ile değiştirildiği; bu değişiklikle, halihazırda uygulanmakta olan 06/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik”i yürürlükten kaldıran ekli Yönetmelik Taslağının hazırlandığı ifa edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmesini teminen, ekte sunulan "2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın kapsamına giren yabancı sermayeli/ortaklı üyelerimizden alınacak görüş ve önerilerin en geç 16 Temmuz 2012 Pazartesi günü saat 12:00'a kadar Genel Sekreterliğimiz egitim@iib.org.tr adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ

Genel Sekreter

Ek: 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik Taslağı (10 sayfa)

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Yonetmelik_Taslagi.pdf 8.351,39 KB İndir