Türkçe

Yukarı Lars Sınır Kapısı'na Gerçekleştirilmesi Öngörülen Ziyaret

Sirküler Tarih/No: 28.04.2017/332

Sayı

: EGT/4037

İstanbul,28.04.2017

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27.04.2017 tarihli yazıda; Rusya Federal Gümrük Servisi (FGS) Kuzey Kafkasya Bölge Müdürlüğü Kuzey Osetya Gümrük Müdürlüğünde Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulamalarına ilişkin çeşitli konuları görüşmek ve Yukarı Lars Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere 15-18 Mayıs 2017 tarihlerinde bir ziyaret öngörüldüğünden bahisle,

Söz konusu ziyaret çerçevesinde, Rus tarafınca Yukarı Lars Sınır Kapısı'ndan BGH kapsamında taşınması muhtemel eşyanın GTİP ve fasıl bazında değerlendirilmesi, taşınması muhtemel eşyanın tahmini miktar ve kıymeti, BGH kapsamında gümrük işlemleri yapılması için talep edilen belgeler ile diğer FGS gümrüklerinde gerçekleştirilen BGH uygulamaları konularının görüşülmesinin teklif edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen ülkemizden Rusya'ya ihracatta alternatif bir güzergah niteliği taşıyan bölge ziyareti çerçevesinde, söz konusu gündem maddelerine ilişkin görüşlerin ve gündeme taşınmasında fayda görülen diğer hususlara ilişkin değerlendirmelerin EK'li form vasıtasıyla en geç 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 11:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_YukariLarsSinirKapisi_28.4.2017.doc 34,50 KB İndir