Türkçe

Yurtdışı Fuar Destekleri

Sirküler Tarih/No: 15.08.2016/704

Sayı: DYRD/7092

İstanbul,12.08.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ” kapsamında şirketlerin, T.C.Ekonomi Bakanlığı'nca yurtdışı fuar organizasyonu düzenleme yetkisi verilen organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirakleri ve yine Ekonomi Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınan yurtdışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımları desteklenmektedir.

T.C.Ekonomi Bakanlığı'ndan Genel Sekreterliğimize ulaşan 11.08.2016 tarihli yazıda,

· son zamanlarda, bireysel katılımı desteklenen yurt dışındaki sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara, gerçek kişi, dernekler, danışmanlık firmaları, organizatörler gibi T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın denetimine tabi olmayan aracı firmalar tarafından bazı fuarların ana organizatörleri ile irtibata geçilmek suretiyle söz konusu fuarlara dair yer tahsis belgesi temin edilerek, katılımcı şirketlerin grup katılımlarının organize edildiği ve bu organizasyonların bazılarının T.C. Ekonomi Bakanlığı denetimi dışında, fuarda kiraladıkları alan ve fuardaki sergileme biçimi itibariyle ülkemizin milli katılım pavyonu mahiyetine dönüştüğünün gözlemlendiği,

· Yurtdışında düzenlenen fuarlara katılımlarda, sadece T.C.Ekonomi Bakanlığı resmi internet sayfasında (http://www.ekonomi.gov.tr/) yer alan T.C.Ekonomi Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş fuar organizatörleri ya da katılım sağlanması planlanan yurtdışı fuarın ana organizatörü ile doğrudan temasa geçilmesi ve fuarlara katılım çalışmalarının söz konusu merciler nezdinde yürütülmesinin büyük önem arz ettiği

· fuar desteklerinden yararlanılabilmesi açısından herhangi bir mağduriyetle karşılaşılmamasını teminen bu hususa azami özen ve hassasiyet gösterilmesinin faydalı olacağı

belirtilerek üyelerimizin ivedilikle bilgilendirilmesi talimatlandırıldığından, söz konusu yazıları ekinde gönderilen "Duyuru” metni ilişikte sunulmuştur.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Devlet Yardımları Şubesi

EK: Yurt Dışı Fuar katılımcısı Firmalara Duyuru (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
YurtDisiFuarKatilimcisiFirmalaraDuyuru.pdf 131,09 KB İndir