Türkçe

Yurtdışı Yatırım Teşvikleri

Sirküler Tarih/No: 01.08.2013/58

Sayı

: EGT/7940

İstanbul,31.07.2013

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Hizmetler ve Yatırım Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan (TİM) yazıda; 18 Ocak 2013 tarihinde yurtdışı yatırımlara ilişkin çalışmaların özel sektör temsilcileri ile koordine edilmesi amacına yönelik Yurtdışı Yatırımların Koordinasyonu toplantısı yapıldığı belirtilmiştir. Bahse konu toplantıda, yurtdışı yatırımlara yönelik teşvik mekanizması oluşturulması hususu gündeme gelmiş ve İhracatçı Birliklerinden konuya ilişkin görüş istenmiştir.

Söz konusu yurtdışı yatırım teşviklerine yönelik Ekonomi Bakanlığı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen, konu ile ilgilenen üyelerimizin görüş ve önerilerinin, en geç 05 Ağustos 2013 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr posta adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi