Türkçe

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Taslak Yönetmelik

Sirküler Tarih/No: 06.03.2014/182

Sayı

: EGT/2325

İstanbul,06.03.2014

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayı Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 04.03.2014 tarihli yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, Avrupa Birliği'nin maddelerin ve karışımların sınıflandırılması ve etiketlenmesine ilişkin 1272/2008/EC sayılı Tüzüğü'nü uyumlaştıran "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”in 11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı ve anılan yönetmeliğe göre zararlı madde ve karışımların güvenlik formlarının hazırlanabilmesi için "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Taslak Yönetmelik”in hazırlandığı bilgisinin iletildiği,

Söz konusu taslağın https://kimyasallar.csb.gov.tr/ adresinde "Mevzuat” başlığı altında "Taslaklar” bölümünde yer aldığı

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen bahse konu taslağa ilişkin görüş ve önerilerin ek'li form vasıtasıyla en geç 6 Mart 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ek-2.docx 11,00 KB İndir