Türkçe

Avrupa Komisyonu TRACES.NT Sistemi Eğitimi

Avrupa Birliği (AB)'nin "canlı hayvan, yem, bitki, tohum ve hayvansal ve bitkisel tüm gıda maddeleri vb. ürünlerin ithalat ve ihracat iş ve işlemlerinde" sertifikasyon ve izlenebilirliğini düzenleyen Trade Control and Expert System - New Technology (TRACES.NT) sistemi ve çözüm önerileri hakkında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda üyelerimize yönelik olarak çevrimiçi video konferans yoluyla bir eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.

 

Bu kapsamda, söz konusu eğitim, (AB) 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğine tabi olan hayvansal menşeli ürünlerin ve hayvansal olmayan gıda ve yemlerin AB'ye ihracatı için AB IMPORT modülü ve AB'ye bitki, bitki ürünleri ve diğer nesnelerin ihracatı için PHYTO modülü kullanımına yönelik olması ve AB uzmanları tarafından 22-26 Mart 2021 tarihlerinde verilmesi (kesinleşmiş tarih/saat bilgisinin, üye katılımcı sayısının anılan Bakanlığa bildirilmesinden sonra netleşmesi öngörülmektedir) planlanmaktadır.

 

Bu çerçevede; anılan Bakanlığa iletilmesini teminen söz konusu eğitime katılmak isteyen üyelerimizin iletişim bilgilerine ihtiyaç duyulmakta olup, başvuru için Online Eğitim Başvuru Formu” linki aşağıda bilgilerine sunulmuştur.

 

Not: Eğitim dili İngilizce olup, eğitim esnasında tercüme hizmeti verilecektir.