Türkçe

İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Semineri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21.02.2018 tarihli yazıda; 2017 yılında başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında yer alan yeni istihdama yönelik gelir vergisi ve işveren prim desteği, asgari ücretli istihdam desteği, genç ve kadın istihdamına yönelik teşvikler, işbaşında eğitim desteği gibi teşviklerin firmalarımıza büyük kolaylıklar sağladığı bildirilmekte olup, bu defa, yeni torba yasa kapsamında yapılacak bir düzenleme ile firmaların, 2011 yılından itibaren yararlanamadıkları teşvik primleri olması durumunda söz konusu teşvikleri, Kanun yayımlandıktan sonra 30 gün içinde geriye dönük olarak alabilecekleri ifade edilmektedir.

Bahse konu düzenlemeden nasıl faydalanılabileceği ile mevcut istihdam teşvikleri hakkında ihracatçılarımıza detaylı bilgi verilebilmesini teminen 27 Şubat 2018 Salı günü saat 14:00'de Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda ücretsiz bir bilgilendirme semineri düzenleneceği iletilmektedir

Bu çerçevede; söz konusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda yer alan online başvuru formunu en geç 23 Şubat 2018 Cuma saat 16:00' ye kadar doldurmaları hususu bilgilerine sunulur.

 

Online başvuru için lütfen tıklayınız

 

Saygılarımızla,

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi