Türkçe

FTG TARAFINDAN FINDIK TÜKETİMİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Türk Fındık sektörünün dünya liderliği ile rekabet gücünü sürdürebilir kılmak ve fındık tüketiminin artırılabilmesi için ilgili kesimlerin beklenti ve ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlamak amaçlarıyla Fındık Tanıtım Grubu tarafından düzenlenen Çalıştay 18-19 Şubat 2012 tarihlerinde Sapanca'da gerçekleştirildi.

Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi Gıda Mühendisliği, Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulları, en fazla fındık ihracatı yapan firmalar, ŞEMAD, Türk Kardiyoloji Derneği, Nestle, Peyman, Şölen, Ülker, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası, Ulusal Fındık Konseyi, Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Gıda Güvenliği Derneği yetkilileri ile Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. (Hamburg Borsası) Başkanı Thomas Haas Rickertsen'in iştirak ettiği söz konusu Çalıştay'da, FTG Başkanı Dursun Oğuz Gürsoy'un yaptığı açılış konuşmasını takiben "Sanayiciler” "Üreticiler” ve "Sosyal Paydaşlar” adı altında 3 çalışma grubu oluşturuldu.

Her bir çalışma grubunun kendi alanında yaptığı çalışma ve değerlendirmelerden sonra özetle;

"Sanayiciler” grubunun, AB ülkeleri dışında bilinirliğin artırılması için çalışmalar yapılması, fiyat istikrarının sağlanması, ürün çeşitliliğinin artırılması,

"Üreticiler” grubunun, ikame ürünlere karşı fındığın avantajlarının tespit edilmesi, raf ömrünün artırılması için çalışmalar yapılması, organik fındık üretiminin artırılması,

"Sosyal Paydaşlar” grubunun, kalite, lezzet, tedarik, fiyat, gıda güvenliği açısından sürdürülebilirliğin sağlanması ve biyo-yararlılık çalışmalarının yapılması, sağlık üzerinde etkilerinin değişik Ar-Ge çalışmaları ile belirlenmesi,

hususları başta olmak üzere oluşan görüş ve önerileri, Çalıştaya iştirak eden temsilcilerin tamamı tarafından tekrar gözden geçirildikten ve mutabakat sağlandıktan sonra, ülkemiz 2023 ihracat stratejisinin fındık bölümüne entegre edilmek ve ilgili kesimlere sunulmak üzere gerekli formata dönüştürülmesini teminen Çalıştayın organize edilmesinde işbirliği yapılan Execution Partners firması ile çalışmalara başlandı.

 

 

İlgili Resimler