Türkçe

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURULU 18 NİSAN 2012 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu 26 Nisan 2012 tarihinde Birliğimiz üyesi firmaların aktif iştirakleri ile gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen yetki çerçevesinde, toplantı, Genel Sekreter Dr. Yasemin Demirdağ tarafından açılarak saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşımızın okunmasından sonra genel kurul gündeminin diğer maddeleri görüşülmüştür.

Genel Kurulda Yönetim Kurulu çalışma raporu ve görüşmeleri sırasında söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Başaran BAYRAK; 2011 yılında Yönetim Kurulu olarak çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürdüklerini ifade etmiştir. Birlik olarak Mc Kinsey danışmanlık firmasına yaptırdıkları biri ihtiyaç analizi çalışması ve diğeri rakip ülkelerin gemi inşa sektörlerini ve sektöre sağladıkları desteklerle ilgili bir rapor olmak üzere iki çalışmaya değinmiştir. Yapılan tüm çalışmaların ilgili birimlere titizlikle ulaştırıldığını ifade etti.

Dilek ve temenniler kısmında yeniden söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Başaran BAYRAK; 260 üye ihracatçı firma olmasına rağmen, bu firmalarını tümünün Tüzük gereği Genel Kurula katılamadığına dikkat çekti. Başkan ayrıca, diğer ülkelerin sektöre nasıl destekler verdiklerini bildiklerini, 2023 yılı hedefimizin 10 milyar dolar olduğunu, bu hedefimize ulaşmak için taleplerimizin ilgili mercilere iletildiğini ifade ederek, tüm katılımcılara teşekkürlerini iletmiş ve konuşmasına son verdi.

Birliğimiz Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası ve temenniler sonrasında Divan Başkanınca sona erdirildi.

İlgili Resimler