Türkçe

İHBİR Stant Tasarım İhalesi

1940 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), ihracatı geliştirmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dış ticarete girişlerini teşvik etmek, firmaların yeni pazarlara giriş yapmasını sağlamak ve bu pazarlarda Türk markası algısı oluşturmak amaçlarıyla yurtdışındaki çeşitli ülkelerde, prestijli gıda fuarlarına Milli Katılım organizasyonları düzenlemekte; Sektör iştigal sahasına giren ürünlerin tüm dünyada tanıtımını yapmak üzere uluslararası fuarlara info stant katılımı gerçekleştirmektedir.

Yukarıda değinilen amaçlar doğrultusunda fuar standı ve bu stantlarda kullanılabilecek görsel tasarımının yaptırılarak Birliğimizce gerçekleştirilen bütün fuar katılım ve organizasyon etkinliklerinde kullanılması; bu sayede katılım gösterilen tüm fuarlarda yeknesaklığın sağlanması, Birliğimizin ve Türk Milli Katılım pavilyonunun tanınırlığının arttırılması, fuar ziyaretçilerinin hafızalarında yer etmesinin sağlanması planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Birliğimiz hedefleri ile uyumlu bir şekilde oluşturulması beklenen kreatif konstrüksiyon tasarım çalışmaları için siz değerli firmalarımızı bu konuda tarafımıza teklif vermeye davet ediyoruz. Konstrüksiyon ile ilgili teknik, finansal ve genel şartnameler ekte yer almaktadır.

İhale ile ilgilenen firmaların, kapalı zarf içerisinde imzalanmış tekliflerini, 23 Aralık 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar tarafımıza kargo ile göndermeleri hususunu rica ederim

 

 

EK: Teknik, Finansal, Genel Şartname ve Ekleri (16 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK- 1 IHBIR Logo.pdf 52,03 KB İndir
EK- 2 Malzeme Listesi.pdf 211,58 KB İndir