Türkçe

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Gıda İthalatında ve İhracatında Yaşanan Sorunları Görüştü.

 

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği gıda ithalatında ve ihracatında firmalarımızın yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ahmet KAVAK, Bakanlık yetkilileri ve ihracatçılarımızın iştiraki ile 2 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul İhracatçı Birlikleri binasında yaptıkları toplantıda görüştüler.

Toplantı açılışında Birlik Başkanı Sn. Zekeriya Mete, üyelerimizin İhracat ve ithalatları esnasında Bakanlığımız uygulamaları ile ilgili olarak yaşanılan sıkıntıların en üst düzeyde birinci ağızdan aktarabilmek için Sn. Ahmet KAVAK'ın toplantıya iştirakinin önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek toplantıya katılan firmalarımızın çekinmeden tüm sıkıntılarını dile getirmelerini istemiştir. Bu çerçevede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bürokratlarının son dönemde sorunları çözmede gösterdikleri üstün performans ve özverili tutumdan övgüyle bahseden Sn. Zekeriya Mete Bakanlığımız yetililerine teşekkür etti.

Daha sonra, söz alan Sn. Ahmet Kavak İhracatçının önündeki engelleri aşabilmenin ithalat ve ihracat esnasında yapılan işlemlerin kolaylaştırılması ve yeknesaklığın sağlanması ile mümkün olabileceğini ifade etti. Bu nedenle, işlemlerde bürokrasiyi azaltmak üzere ihracatçının aktif olarak sisteme dahil edildiği GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi) sistemini yürürlüğe koyduklarını ve sistemde meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için ihracatçılarımız ve Bakanlığımız yetkilileri ile elbirliği yapılacağını dile getirdi. Daha sonra toplantıya iştirak eden firmaların sorularını yanıtlayan Sn. Ahmet KAVAK GGBS sisteminin işleyişi ile ilgili olarak yapılan geri dönüşlerin sistemin daha iyi çalışması için önemli bir referans oluşturduğunu söyledi.

Toplantıya iştirak eden Gıda İhracatçısı firmalar ihracat ve ithalat esnasında yaşadıkları sorunları en üst düzeyde bire bir dile getirme imkanına bulmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek toplantının çok verimli geçtiğini belirttiler.

 

 

İlgili Resimler