Türkçe

İSTANBUL İHRCATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SINAV SONUCU DUYURUSU

Genel Sekreterliğimiz hizmet binasında 28/03/2018 tarihinde gerçekleştirilen personel alım mülakat yarışma sınavına ilişkin olarak sınavda başarı sağlayan katılımcıların listesi bilgilerinize sunulur.

Not:

  1. Sınavı yedek olarak kazanan adaylar, sınavı asil olarak kazanan adaylardan herhangi birinin başlamaması durumunda başarı sıralarına göre davet edilecektir.
  2. Engelli İdari memur kadrosu ile ilgili olarak bahse konu mülakat yarışma sınavında başarı sağlayan olmamıştır.