Türkçe

PERSONEL ALIMI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI DUYURUSU

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI DUYURUSU

 

29 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen sözlü mülakat sonuçları aşağıda bulunmaktadır.

Kazanan Asil adaylarımızın göreve başlaması için, ikametgahlarına gönderilecek yazılı resmi bildirimin tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde aşağıda istenen belgeler ile Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.


İstenen Belgeler:

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi ve aslı/ TC Kimlik Kartı fotokopisi ve aslı

2. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durum olmadığına gösterir rapor

3. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı belge (e-devlet üzerinden temin edilebilir)

4. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

5. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin belge (e-devlet üzerinden temin edilebilir)

6. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

7. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş

8. Yerleşim Yeri Adres Belgesi (e-devlet üzerinden temin edilebilir)

9. Varsa daha önceki kurum/kuruluşlardan alınacak çalışma belgesi

10. Varsa SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden temin edilebilir)

 

 

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
KAZANAN ADAYLAR LISTESI.pdf 397,92 KB İndir