Türkçe

Rapor ihale duyurusu

 
İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bünyesinde Meyve sebze mamulleri sektöründe belirli ürün gruplarına (aşağıdaki tabloda mevcut) yönelik olarak; 
  1. Dünya genelinde ticaretin boyutu nedir ve en büyük ithalatçılar/ihracatçılar hangi ülkelerdir? Tedarikçi ülkelerin ithalat kararlarını etkileyen fiyat dışı unsurlar nelerdir? En büyük ihracatçıların başlıca dağıtım kanalları nelerdir? 
  2. Rekabeti etkileyen tarifeler, kotalar, tarife dışı engellerin yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) veya ilgili diğer kurum/kuruluş mevzuatından ve taraflar arası sözleşmelerden (örneğin STA'lar) kaynaklanan avantajlar/dezavantajlar nelerdir? Avantajlı duruma geçmek için nasıl bir yol izlenmelidir? 
  3. Rekabeti etkileyen en önemli maliyet unsurları (hammadde, enerji, işçilik) hangileridir? Hangi unsur en belirgin maliyet belirleyicidir? Dünya fiyatını belirleme gücüne sahip ülkeler nasıl bir politika izlemektedir? Özellikle belirli ürün gruplarında (aşağıdaki tabloda mevcut) rekabet avantajına sahip ülkeler bunu nasıl sağladılar? Doğrudan veya dolaylı devlet desteği var mı? Varsa, bu destek hangi yöntemlerle ve nasıl sağlanmaktadır? 
  4. Sektörü nasıl bir gelecek beklemektedir? Fırsatlar ve tehlikeler nelerdir? Öngörüyü kuvvetlendiren hangi veriler mevcuttur? Önemli tedarikçilerin gelecekteki kararlarını etkileyebilecek unsurlar nelerdir ve bu unsurları sağlamak adına hangi mekanizmalar aracılığıyla nasıl bir yol izlenmelidir? Bu konuda gerek devletin, gerek özel sektörün üstlenmesi gereken rol nedir? Dünyada bahse konu koşullara yönelik hazırlık süreci başlatan örnek ülke modeli var mıdır?

 

soruları çerçevesinde somut veri ve analizlere dayalı rapor hazırlatılacak olup, konuya ilişkin tekliflerinizin en geç 25 Aralık 2018 Salı gününe kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi, C Blok Yenibosna / İSTANBUL 34197) iletilmesi gerekmektedir.