Türkçe

Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu - Tasarım İhalesi

Nisan 2012'de kurulan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu, Türkiye'nin şekerli mamuller için en doğru kaynak olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de üretilen şekerli mamullerin stratejik pazarlardaki farkındalığını artırmak; başta B2B olmak üzere, ilgili kanalları harekete geçirerek, Türk şekerli mamullerinin uluslararası piyasada tercih edilmesini sağlamak hedefi ile çalışmaktadır.

Söz konusu hedefi gerçekleştirmek adına Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu, yeni iletişim stratejisi çerçevesinde, Türkiye'yi "Tatlı Diyarı, Şeker Ülkesi” anlamına gelen "Delightland” kavramıyla konumlandırmakta; uluslararası fuarlara katılımın yanı sıra, çikolata ve şekerleme sektörünün belirlediği hedef ülkelere yönelik alım ve ticaret heyeti organizasyonları gerçekleştirmektedir.

Bu çerçevede, yukarıda değinilen amaç doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra; muhtelif toplantılar, basın-medya ilanları, yarışmalar vb. Tanıtım Grubu faaliyetlerinde kullanılmak üzere, gerek görsel hazırlanmasına gerekse fuar standı tasarımlarının yapılmasına ve Tanıtım Grubu hedefleri ile uyumlu bir şekilde kreatif çalışmaların geliştirilmesine sıklıkla ihtiyaç hasıl olduğundan, siz değerli firmalarımızı bu konuda tarafımıza aylık fee bedeli üzerinden yıllık bazda teklif vermeye davet ediyoruz.

Teklif kabulü 21.09.2016 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar olup örnek teşkil etmesi ve işbu tasarım ihalesine ek olması açısından, muhtelif mecralarda Tanıtım Grubu adına kullanılan bazı çalışmalara aşağıdaki linkden ulaşılabilmektedir

 

EK :

Dosya