Türkçe

SIAL PARIS 2022 Konstrüksiyon İhalesi

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin görevlerinin en önemlilerinden biri üyelerinin ihracatı geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve organize etmektir. Bu görevin bir parçası olarak Paris/Fransa'da 15-19 Ekim 2022 tarih aralığında gerçekleşecek SIAL PARIS 2022 Fuarı'na yönelik İnfo Stant katılımı İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilecektir.

Fuar alanındaki info standın tasarım ve inşası gerçekleştirilirken, fuar ziyaretçileri nezdinde Türk içecek sektörü potansiyelinin ve gücünün hissedilmesi hususuna önem verilmektedir. Bu çerçevede, tarafımızca info stant organizasyonu düzenlenen tüm fuarlarda süreklilik arz eden ve bilinirlik kazanmış olan proje tasarımı uygulanmaktadır. Ekte stant alanının yerleşim planına uygun olarak konstrüksiyon ve dekorasyon hizmeti vermeye istekli firmalar teklif vermeye davet edilmektedir. Konstrüksiyon ile ilgili teknik, finansal ve cezai şartlar ile genel bilgiler ekteki şartnamede yer almakta olup info standın en etkili şekilde tanıtımı yapılacak ortamın sağlanması için özen gösterilmesi beklenmektedir.

Söz konusu ihaleye teklif vermek isteyen firmaların, şartname ile uyumlu olarak hazırlanmış olan tekliflerini imzalanmış kapalı bir zarf içerisinde en geç 11 Ağustos 2022 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize kargo ile gönderilmesi ya da elden teslim etmesi hususunu bilgilerinize sunarım

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği


EKLER:

EK-1: İnfo Stant Hol Planı

EK-2: SIAL PARIS 2022 İnfo Stant Konstrüksiyon Çalışması İhale Şartnamesi

 

 

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ist. Yas Mey. Seb. Hol Plani.pdf 231,74 KB İndir
SIAL PARIS 2022 IHALE SARTNAMESI 19.07.2022.pdf 280,58 KB İndir