Türkçe

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörüne Yönelik Teşvik Çalışması Hayırlı Olsun

Değerli Meslektaşlarım,

Yönetim kurulumuz yetkileri dahilinde yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde her zaman ülkemiz ekonomisinin gelişmesi, üyelerimizin menfaatlerinin korunması ve Birliğimiz iştigal konusuna dahil maddelerin ihracatı ile ilgili olarak yararlı ve kalıcı kararlar alınması bu meyanda, üye firmalarımızın yatırım imkanlarının geliştirilmesi prensibiyle hareket etmektedir.

Siz değerli üyelerimizin yatırım imkanının geliştirilmesi, mevcut teşvik ve devlet desteklerinden daha fazla pay alınabilmesini ve bu suretle, Su Ürünleri ve Hayvansal mamuller sektörünün sahip olduğu yatırım hacminin arttırılması ve yatırım potansiyelinin pekiştirilmesi hedefi ile Üretim/Üretici ve Yatırım Destekleri, Ziraat Bankası ve Eximbank Kredileri, Dahilde İşleme İzin Belgesi Teşvik Uygulamaları ile Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarını” içerir bu çalışma; Su Ürünleri, Kanatlı Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri Sektörlerine yönelik olarak hazırlanmış olup, tarafınızca gerçekleştirilecek yatırım hamlelerinde sizlere kaynak olabilmesini teminen siz değerli ihracatçılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımla,

Ahmet Tuncay Sagun
İstanbul Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ek: Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörüne Yönelik Destek ve Krediler - Ekim 2012