Türkçe

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ UR-GE PROJESİ'NDE İLK ADIMLAR

"Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” projesinin Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından, çalışmaya dahil olan 14 süt ve süt ürünleri sektörü firmalarıyla birlikte atılacak adımlar ve " İhtiyaç Analizi Faaliyeti ” konusunda, süreçlerin değerlendirilmesi için 8 Ocak'ta Dış Ticaret Kompleksi'nde bir başlangıç toplantısı yapılmıştır. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyeleri Teoman Durukan ve Abdurrahman Kaan, Birlik Danışmanı İsmail Mert konuşmacılığında gerçekleşen toplantıya, projeye dahil olan firmaların temsilcileri de katıldı.

UR-GE projesinin ilk faaliyeti olan İhtiyaç Analizi faaliyetine Ocak ayı itibariyle başlanacağı, faaliyetin ilk aşamasında Firma ve Çalışan Yetkinliği Değerlendirmesi yapılarak proje katılımcısı firmaların ve çalışanlarının yetkinlikleri, finansal kapasitesi, mevcut pazarlardaki ihracat faaliyetleri incelenerek olgunluk seviyelerinin belirleneceği, olgunluk seviyesi doğrultusunda güçlü ve zayıf yönleri analiz edileceği, bu doğrultuda eğitim ve danışmanlık gereksinimleri ortaya konulacağı, Faaliyetin ikinci aşaması olan Sektörel Değerlendirme ve Hedef Pazar Analizi'nde ise yetkinlik, finansal kapasite ve ihracat faaliyetleri detaylı bir şekilde analiz edilmiş olan bu firmaların ihracat hacimlerinin arttırılması amacı ile potansiyel ihracat pazarları belirlenerek bu pazarlara yönelik ticari pazarlama faaliyetleri ve alım heyetlerine yönelik bir takvim oluşturulacağı, İhtiyaç analizi faaliyeti bitimi ve raporlamalarının ardından proje yol haritası doğrultusunda projenin diğer faaliyetlerine (Ticaret heyetleri, alım heyetleri, yurtdışı tanıtım faaliyetleri, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri) 2016 yılı itibari ile başlanacağı ifade edildi.

İlgili Resimler