Türkçe

T.C. Ekonomi Bakanlığı & İİB İşbirliğinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Gerçekleştirildi

Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan İhracata Yönelik Destek Programları'nın tanıtılması amacıyla, 30 Mart - 2 Nisan 2015 tarihleri arasında yarım günlük olmak üzere Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinde Ekonomi Bakanlığı ve Genel Sekreterliğimiz işbirliğinde "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” düzenlenmiştir.

30 Mart 2015 tarihinde Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, 31 Mart 2015 tarihinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, 1 Nisan 2015 tarihinde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve 2 Nisan 2015 tarihinde Kocaeli Sanayi Odası Çayırova Temsilciliği'nde gerçekleştirilen bahse konu seminerlere yaklaşık 250 katılımcı ilgi göstermiştir.

Aşağıda başlıkları yer alan program sunumları Ekonomi Bakanlığı Şube Müdürü Sayın Hakan Murat Önder, Şube Müdürü Sayın Mehmet Tayfun Gülle, İhracatı Geliştirme Uzmanı Sayın Erkan Salur, Dış Ticaret Uzmanı Sayın Nazmi Tolga Tuncer ve İhracatı Geliştirme Uzmanı Sayın Nilüfer Yılmaz tarafından gerçekleştirilirken söz konusu seminer programlarına Genel Sekreterliğimizi temsilen Şube Müdürü Sayın Necati Korkmaz katılım sağlamıştır.

Konu Başlıkları:

 1. İhracat Mevzuatı ile Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri
 2. İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları

  Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
  Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 
  Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
  Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®'nin Desteklenmesi
  Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
  Tasarım Desteği
  Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
 3. İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim
 4. Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları
 5. Ülke Masaları - Almanya Pazarına İhraç İmkanları

 

 

İlgili Resimler