Türkçe

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ EĞİTİM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin; Ekonomi Bakanlığı'nca desteklenen "Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, 27-28 Şubat 2013'te Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda Eğitim Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Alper GÜRSOY ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Zeki Şahin'in de katılım ve destekleriyle gerçekleştirilen eğitimlerin tüm sektöre faydalı olması amaçlanmıştır.

Eğitim Faaliyeleri'nin ilk gününde olan 27 Şubat 2013 ‘de, kümede yer alan 21 firmaya Netfor Eğitim Firması'ndan Elif Ünal tarafından "İhracatta Karlı Satış İçin Uluslararası Pazarlama Stratejisi” adlı eğitim verilmiştir. Küme firmaların katılımcıları ile karşılıklı müzakere ile geçen eğitim boyunca firmalar, pazarlama stratejileri, ürün konumlandırma, pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, uluslararsı pazar ve bilgi kaynakları, uluslararası pazarlama planı hazırlama, ihracatta teslim, ödeme, fiyatlandırma şekilleri ile ilgili konularda aydınlatılmıştır. 

Eğitim Faaliyeti'nin ikinci gününde ise "Yalın Düşünce, Yalın Üretim ve Müşteri” (Operasyonel Mükemmellik) isimli sunumuyla Yalın Enstitü Derneği İktisadi İşletmesi'nden İsmail Baş'ın eğitimi gerçeklemiştir. Gerçekleşen eğitimde mobilya sektöründe, üretim süreçlerinde yaşanmakta olan sorunlara farklı bir bakış açısı kazandırmak, şirketlerin yalın düşünceden nasıl faydalanabileceğinin gösterilmesi, yalın üretim uygulamaları ile şirket kültürü ilişkisini tanımlama amaçları edinilmiş ve vurgulanmıştır.

Toplantıda "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında bir sonraki adım olarak yurtdışı sektörel ticari heyetler düzenlemesinin ve konu ile ilgili olarak ilk etapta Suudi Arabistan ve Libya pazarının küme için uygun olacağı fikri kabul görmüştür