Türkçe

WINES OF TURKEY PROJESİ KAPSAMINDA SATIN ALINACAK İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMET ALIMINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI DUYURUSU

İlgi: 20.01.2017 tarih ve 2017/49-554 sayılı duyuru.

Sayın ilgili,

İlgi'de kayıtlı yazımız marifetiyle, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(Tebliğ No: 2010/8) kapsamında yürüttüğümüz "Wines Of Turkey” projesine ilişkin İhtiyaç Analizi Hizmet Alımı duyurulmuştu.

Bu defa, bahse konu hizmete ilişkin son teklif teslim tarihinin 9 Şubat 2017 Perşembe günü saat 17:00'a kadar uzatıldığı bilgisi ilgililere önemle duyurulur.

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
WOT.pdf 7.621,90 KB İndir