Türkçe

Yurtdışı Pazarlarda Karşılaşılan Engeller Semineri

Ülkemiz firmalarının yurt dışı pazarlarda karşılaştığı ithalatçı ülke mevzuat ve uygulamalarından kaynaklanan pazara giriş engellerinin ortadan kaldırılmasını teminen politikalar geliştirmek ve girişimlerde bulunmak amacıyla 2010 yılında Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulan Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu tarafından çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; ihracatçılarımıza yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsü işbirliğinde, İstanbul İhracatçı Birlikleri - İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri organizasyonunda 26 Şubat 2015 Perşembe günü Dış Ticaret Kompleksi/İstanbul'da "Yurtdışı Pazarlarda Karşılaşılan Engeller” Semineri düzenlenmiştir.

İlgili Resimler