Türkçe

Genelgeler

 1. 2008/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki TEV Uygulamasına İlişkin Genelge - 20.03.2008

  - 21. Maddede Değişiklik

  - Türkiye'nin Yürürlükteki, İmzaladığı ve İç Onay Süreci Devam Eden Serbest Ticaret Antlaşmaları

 2. 2008/1 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge - 29.01.2008

  - 3., 7., 8., 9., 10., 18., 44., 45., 46., 46/A., 51., 53., ve 57. maddelerde değişiklik - 26.10.2010

  - 18. Maddede Değişiklik - 09.04.2010

  - 57.Maddede Değişiklik - 13.02.2009

  - 8., 22. ve 23.Maddelerde Değişiklik - 23.01.2009

  - 20., 21., 22., 23., 45., 46., 47., 48., 51., 57., 58. Maddelerde Değişiklik, 46/A, 60., 61. ve 62. Maddelerin İlavesi - 27.06.2008

  - 57.Maddede Değişiklik - 08.06.2008

  - 49.Maddede Değişiklik - 18.02.2008

 3. Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2011/1) - 12.12.2011

 4. 2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki TEV Uygulamalarına İlişkin Genelge - 12.06.2007

  - PAAMK Sistemi Çapraz Menşe Kümülasyonu Uygulaması Hakkında - 31.10.2007

 5. 2007/1 Sayılı "İhracat 2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ Çerçevesindeki İşlemlere İlişkin" Genelge - 07.05.2007

  - 1., 19., 21., 22., 23., 24., 26., Maddelerde Değişiklik - 28.08.2009

  - 24. ve 26. Maddelerde Değişiklik - 02.07.2007

 6. 2006/1 Sayılı "İhracat 2005/9 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yolu ile Yapılmasına Dair Tebliğ Çerçevesindeki Taahhüt Kapatma ve Kısmi Teminat İadesi İşlemlerine İlişkin” Genelge - 06.07.2006

  - A Bölümü 1. Maddesinin 1. Paragrafında Değişiklik - 26.09.2006

 7. 2005/4 Sayılı Genelge - 13.05.2005

 8. 2007/3 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi - 25.05.2011

 9. 2005/3 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge - 08.03.2005

  - 58. Maddede Değişiklik - 15.12.2006

  - 29. Maddede Değişiklik - 27.11.2006

  - 7A Sayfasında Değişiklik - 01.03.2006

  - 29. Maddede Değişiklik - 28.12.2005

  - 24. Maddede Değişiklik - 06.12.2005

  - 32. Maddede Değişiklik - 06.10.2005

  - 4., 5., 6., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. ve 32. Maddelerde Değişiklik - 13.05.2005

 10. 2005/1 Sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi Müracaatlarının Ön İncelemesi Hakkında Genelge - 17.02.2005

  - DİİB Kapsamında Hassas Mütalaa Edilen Ürünlerin Tabii Oldukları İşlemler Başlıklı Bölümün (2a), (2e), (2f), (2ı) ve (2i) Bentlerinde Değişiklik - 12.10.2005

  - EK-2 A Bölümüne 2.Fıkranın Eklenmesiyle Yapılan Değişiklik - 05.10.2005

  - EK-2'de Değişiklik - 02.08.2005

  - DİİB Kapsamında Hassas Mütalaa Edilen Ürünlerin Tabii Oldukları İşlemler Başlıklı Bölümün (2a) ve (2ı) ile Tarım ve Gıda Sanayi Ürünlerinde DİİB Süreleri Başlıklı Bölümün (3a) Bentlerinde Değişiklik - 22.07.2005

  - EK-3'te Değişiklik - 13.05.2005