Türkçe

E Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Desteği

 

Değerli İhracatçı Üyemiz;

Uluslararası piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması, ihracatçılarımızın yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırmaları, e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları, ürünlerini çok düşük bir maliyetle uluslararası piyasalarda ve sektörün önde gelen e-ticaret sitelerinde tanıtma imkanı bularak, e-ticaretten de pay almalarına katkı sağlaması için, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkındaki Tebliğ kapsamında, firmalarımızın uluslararası piyasalara yönelik faaliyet gösteren E-Ticaret sitelerine yapacak oldukları üyelik giderlerinin %80'i Ekonomi Bakanlığınca en fazla 3 yıl boyunca desteklenmektedir.

Bu itibarla, Türkiye İhracatçılar Meclisimizin İhracatçı Birlikleri işbirliği ile yürüttüğü çalışma kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerimiz seçmiş oldukları e-ticaret sitesininüyelik ücretinin %20'sinin ödemeleri ile yıllık abonelikleri gerçekleştirilmiş olacak, Ekonomi Bakanlığının e-ticaret projesi onayının ardından üyeliklerini aktif bir şekilde kullanmaya başlayabileceklerdir.

Bu kapsamda, İhracatçı Birlikleri üyelerimizin günümüz teknolojik imkânlarını kullanarak ürünlerini çok düşük bir maliyetle uluslararası piyasalarda ve sektörün önde gelen e-ticaret sitelerinde tanıtma imkânı bularak, e-ticaretten de pay almalarına katkı sağlaması amacıyla, anlaşma sağlanan3 e-ticaret sitesiile ilgili bilgiler ve hizmet detayları ekte sunulmuştur.

 

1. Alibaba.com (Türkiye Temsilcisi: MYMG Dijital Ticaret ve Yatırım A.Ş.)

Üyelik ücreti: 5.5945-TL-(Firmanın ödeyeceği %20'ye karşılık gelen Tutar :1.115.-TL)

Telefon:0 212 709 69 64
E-mail:satis@e-glober.com

http://www.alibaba.com/

 

2. Kompass.com (Türkiye Temsilcisi: Kompass Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.)

Üyelik ücreti: 5.944.-TL-(Firmanın ödeyeceği %20'ye karşılık gelen Tutar 1.189.-TL)

Telefon: 0 212 276 66 35 - 0 212 365 40 60

E-mail:kompass@kompass.com.tr

http://www.kompass.com/

 

3. Turkishexporter.net (Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş)

Üyelik ücreti: 5.600.-TL-(Firmanın ödeyeceği %20'ye karşılık gelen Tutar 1.082.-TL)

Telefon: 444 23 99

E-mail:info@turkishexporter.net

http://www.turkishexporter.net/

Ekonomi Bakanlığımızca büyük önem verilen E-Ticaret sitelerine üyelik konusunda, ilgili Birliğimiz personelleri ile temasa geçilerek gerekli işlemin tesisi hususunda, bilgi ve gereği rica olunur.

 

E-TİCARET SİTELERİ VE ÜCRETLERİ

Turkishexporter.net (Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş)

Üyelik ücreti: 5.600.-TL, (Firma Maliyeti %201.082-TL)

Telefon: 444 23 99

E-mail:info@turkishexporter.net

Alibaba.com (Türkiye Temsilcisi: MYMG Dijital Ticaret ve Yatırım A.Ş.)

Üyelik ücreti: 5.945.-TL (Firma Maliyeti %201.129-TL)

Telefon:0 212 709 69 64

E-mail:satis@e-glober.com

Kompass.com (Türkiye Temsilcisi: Kompass Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.)

Üyelik ücreti: 5.944.-TL (Firma Maliyeti %201.189.-TL)

Telefon: 0 212 276 66 35 - 0 212 365 40 60

E-mail:kompass@kompass.com.tr

 

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK BAŞVURU SÜRECİ

1- İhracatçı Birliği üyesi şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından belirlenmiş olan üç e-ticaret sitesi arasından kendine en uygun olanını seçer.

http://www.alibaba.com/

http://www.kompass.com/

http://www.turkishexporter.net/

Teşvik kapsamında şirketin sadece 1 (bir) e-ticaret sitesine üye olabilmesi esastır. Ancak şirketin, mahiyeti ve çalışma prensibi farklı olan diğer bir e-ticaret sitesine üye olması mümkündür. Bu kapsamda, Alibaba.com ve Turkishexporter.net aynı çalışma prensibine sahip e-ticaret siteleri olarak

kabul edilirken, Kompass.com rehber site olması nedeniyle bu iki siteden farklı bir özellik taşımaktadır. Pratikte şirketler en fazla iki e-ticaret sitesine üye olabilmektedir.

Sonuç olarak şirketlerin, Alibaba.com ve Kompass.com'a veya Turkishexporter.net ve Kompass.com'a birlikte üye olması mümkündür ancak Alibaba.com ve Turkishexporter.net'e birlikte üyelik söz konusu değildir.

 

DESTEKTEN FAYDALANABİLMEK İÇİN:

· Şirketin, üye olmak ve destekten faydalanmak istediği e-ticaret sitesinehâlihazırda üye olmamasıgerekmektedir. Toplu üyelik projesinde, proje grubunda yer alan 250 ve üzerindeki firmalar, üyeliklerini Bakanlıktan gelen proje onayının ardından eş zamanlı olarak kullanabileceklerdir.

· Üyelikler onaydan sonra aktifleşecektir.

· Şirketin İhracatçı Birliği üyesi olması gerekmektedir.

· Şirketin TTK. Madde 124'te belirtilenticaret şirketleriarasında yer alması, yaniadi şirket olmamasıgerekmektedir. (Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir.)

· Şirket,Turquality ve Marka Desteğindenfaydalanmamış olmalıdır.

· Şirket,hizmet sektöründefaaliyet göstermemelidir.

2- Şirket, seçmiş olduğu e- ticaret sitesi ile iletişime geçerek, paket içerikleri hakkında detaylı bilgiyi edinir, üyelik formunu doldurur ve üyelik ücretinin %20'sine tekabül eden katılım ücretini, TİM'in ilgili e-ticaret sitesi için belirlediği hesap numarasına yatırır.Şirket yapacağı tüm bu işlemler için doğrudan sitelerle iletişime geçecektir, üyelik başvuruları Meclisimize yapılmamaktadır.

3- E-ticaret sitesi, gelen üyelik başvurularını konsolide hale getirerek bir şirket listesi hazırlar. Liste 250+ firmaya ulaştığında, gerekli kontrollerini yaparak detaylı şirket listesini TİM onayına gönderir.

250 şirketlik listenin oluşturulması için geçen zaman e-ticaret sitesinin şirketlere ulaşmak için geliştirmiş olduğu stratejilere bağlı olarak 15 - 45 gün arasında sürmektedir. Bu süreçte şirketlerin yapması gereken başka bir işlem bulunmamaktadır.

4- TİM'e ulaşan listede yer alan şirketlerin İhracatçı Birliklerine üyelik durumları kontrol edilir.

Ödemesini yapmış olan İhracatçı Birliği üyesi firmalar TİM tarafından onaylanır.

5- Kontrol sonrasında, nihai liste gerekli başvuru formlarıyla birlikte Bakanlık onayına gönderilir.

6- Bakanlık onayının ardından en geç 2 hafta içerisinde proje grubunun üyelikleri başlatılır.

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Alibaba.com Bilgi Notu.docx 687,55 KB İndir
E-Ticaret Sitelerine Basvurma Sureci Bilgi notu.docx 17,40 KB İndir
E-Ticaret Sitelerine Uyelik Destegi.pdf 1.435,96 KB İndir
Kompass.com Bilgi Notu.docx 13,68 KB İndir
TurkishExporter Bilgi Notu.docx 17,10 KB İndir