Türkçe

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA İHTİYAÇ ANALİZİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin; Ekonomi Bakanlığı'nca desteklenen "Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, 27 Kasım 2012 tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda "İhtiyaç Analizi Raporu Çıktıları” ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, çalışmasıyı yürüten ‘Yalın Enstitü'; MOBSAD, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteği ile "Mobilya Kümesi”ne dahil olan 21 firma temsilcileri katılım sağlamışlardır.

"Yalın Enstitü” tarafından yapılan sunumla mobilya sektöründen "Mobilya Kümesi”ne dahil olan firmaların ihtiyaç analizi raporları sonuçlandırılarak; sektörün gelecek projeksiyonuna yönelik analizler çıkarılmıştır.

Toplantıda "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında bir sonraki adım olarak yurtdışı sektörel ticari heyetler düzenlemesinin ve konu ile ilgili olarak ilk etapta Suudi Arabistan pazarının küme için uygun olacağı fikri kabul görmüştür.

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Alper GÜRSOY yaptığı açılış konuşmasında; "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yapılan sektör analizi sonrası sektörün ihtiyaç duyduğu alanların belirlenmesi ile ilgili Birliğimizin çalışmalarını özetlemiştir.

Son olarak kümeye dahil olan firmaların İhtiyaç Analizi raporları kendilerine teslim edilerek, devam edecek olan eğitim içerikleri ile ilgili fikir teatisinde bulunulmuştur.

İlgili Resimler