Türkçe

Başkanlar Koordinasyon Kurulu

Yönetim Kurulu Firma Unvanı Başkan
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Sim Mobilya Ve Dek. San. Ve Tic. A.Ş. Erkan ÖZKAN
İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Has Tavuk Gıda Tarım Ve Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş Müjdat SEZER
Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Sanmar Dnz. Mak. Tic. A.Ş. Cem SEVEN
İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Balsu Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Muzaffer TAVİLOĞLU
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Tayaş Gıda San ve Tic. A.Ş Kazım TAYCI
İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Aydın Badem Ceviz Tarımsal Ve Gıda Ürünleri Paz. Tic. Ltd. Şti. Şerif ÇALIK
İstanbul Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Cherry Valley Gıda Ltd. Şti Melisa TOKGÖZ MUTLU

 

 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 21

(3) Birden fazla birliğin işlerinin aynı genel sekreterlik tarafından yürütüldüğü durumlarda, ilgili birliklerin kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişiler nezdindeki ortak işlerinin yürütülmesi ve ortak temsili için yönetim kurulu başkanlarının oy çokluğuyla koordinatör başkan seçilir. Koordinatör başkanın seçiminde oyların eşit olması halinde son iki takvim yılında ihracatı daha fazla olan birliğin başkanının oy verdiği aday koordinatör başkan seçilmiş olur. Ayrıca genel sekreterliğin iki ila dört birliğe hizmet verdiği yerlerde bir, beş ve üzeri birliğe hizmet verdiği yerlerde iki koordinatör başkan yardımcısı seçilir. İlgili birliklerin temsili için Genel Sekretere de yetki verilebilir. (Değişiklik: 18.11.2014 tarih ve 29179 sayılı RG)

(4) Birden fazla birliğin işlerinin aynı genel sekreterlik tarafından yürütüldüğü durumlarda, ortak gider ve işlere ilişkin kararlar aşağıda belirtilen usulle alınır:
a) Ortak işlerden, ortak giderlerin ve bu giderlere birliklerin katılım paylarının tespit edilmesi, kadro tespiti, personel alımı ve işten çıkarılması, üçüncü fıkra kapsamında genel sekreterin yetkilendirilmesi, gayrimenkul alımı satımı ve kiralanması, motorlu taşıt alım ve satımı ile bir aydan fazla süreli kiralanmasına ilişkin kararlar, ilgili tüm birliklerin yönetim kurulu başkanlarının en az üçte ikisinin katılacağı toplantıda, yine ilgili tüm birliklerin yönetim kurulu başkanlarının en az üçte iki çoğunluğu ile alınır. Ancak, üçte iki çoğunluğu sağlayanların temsil ettikleri birliklerin ilgili genel sekreterliğin ortak giderlerine katılım payları toplamının, toplam giderlerin en az yarıdan fazlasına ulaşması zorunludur. (Değişiklik: 18.11.2014 tarih ve 29179 sayılı RG)
b) (a) bendinde belirtilenler dışındaki ortak gider ve işlere ilişkin kararlar, ilgili tüm Birliklerin yönetim kurulu başkanlarının en az üçte ikisinin katılacağı oylamada, oy çokluğu ile alınır. Genel sekreter ve yardımcısı atamalarına ilişkin kararlar, 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen çoğunluk ile alınır. Koordinatör başkanın katılamadığı toplantılara, yaşça kıdemli olan koordinatör başkan yardımcısı başkanlık eder. Oylamada eşitlik halinde koordinatör başkanın, koordinatör başkanın toplantıda yer almadığı durumlarda toplantıya başkanlık eden koordinatör başkan yardımcısının oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur. (Değişiklik: 18.11.2014 tarih ve 29179 sayılı RG)
c) (a) bendinde belirtilen usulle alınacak karar ile belirlenecek limitler dahilinde, ortak gider ve işlere ilişkin karar almaya Koordinatör Başkan yetkilendirilebilir. (Değişiklik: 11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı RG)

Halihazırda; Koordinatör Başkan Cem Seven, Koordinatör Başkan Yardımcıları ise Muzaffer Taviloğlu ve Şerif Çalık'tır.