Türkçe

Raporlar

Faaliyet Raporları

İİB bünyesindeki 7 ihracatçı birliğinin yıllara göre ayrı ayrı faaliyet raporları.

Ülke Raporları

İhracatta hedef ülkeler hakkında hazırlanan raporlar

Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan ithalat & ihracat verileri